Etiket: amazon yağmur ormanları atmosferdeki oksijenin 20’sini üretir.