Suni deri ve çapa makinelerine yönelik dampinge karşı önlem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan iki farklı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÇİN MENŞELİ “KOAGÜLE YAPAY DERİ” VE “DİĞER ÇAPA MAKİNELERİ” SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Kelam konusu bildirilere nazaran, Çin menşeli “koagüle yapay deri” ve “diğer çapa makineleri” eserlerine yönelik başlatılan son gözden geçirme soruşturmasının tamamlandığını açıklandı.

Mevcut tedbirin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin yahut yine meydana gelmesinin mümkün olduğu saptandı.

DAMPİNGE KARŞI TEDBİR

Bu kapsamda, Çin’den ithal edilen “koagüle yapay deri”de kilogram başına 1,9 dolar, “diğer çapa makineleri”nde CIF bedelinin yüzde 49,49’undan yüzde 92,25’ine kadar dampinge karşı tedbir uygulanmasına karar verildi.