Resmi Gazete 31 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete’nin detayları belirli oldu.

Vatandaşlar, Resmi Gazete’nin ayrıntılarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Pekala, 31 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 31 Mayıs Resmi Gazete kararları…

31 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Hoş Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Fikir Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayan ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri