Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermaye sınırı 3 katına çıktı

Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ve portföy idare şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ait asıllar bildirisinde değişiklikler yapan bildirimiyle, sermaye yeterliliğine ait hudutları da yükseltildi.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNE AİT HUDUTLAR ARTTI

Buna nazaran, portföy idare şirketlerinin yönetilen portföy büyüklüğüne ait hudutlar yaklaşık yüzde 50 artırıldı.

Öz sermaye zorunluluğuna ait hudutlar ise; 200 milyon liraya kadar olanlar için taban 6 milyon liraya, 200 milyon-1 milyar lira olanlar için taban 8 milyon liraya, 1 milyar lira-7 milyar 500 bin lira olanlar için taban 10 milyon liraya, 7 milyar 500 bin lirayı aşanlar için minimum 20 milyon liraya yükseltildi.

DAHA EVVEL UYGULANAN ÖZ SERMAYE SONU

Evvelki uygulamada öz sermaye sonu; yönetilen portföy büyüklüğü 100 milyon lira olanlar için taban 2 milyon lira, 100 milyon-500 milyon lira olanlar için taban 3 milyon lira, 500 milyon-5 milyar lira olanlar için taban 5 milyon lira, 5 milyar lirayı aşanlar için taban 10 milyon lira olarak uygulanıyordu.

EK ÖZ SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AİT FİYATLAR YÜKSELDİ

Bu şirketler tarafından yönetilen portföy büyüklüğü sonunun aşılması durumunda ek öz sermaye yükümlülüğüne ait fiyatlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, yüzde 0,02 kadar ek öz sermaye koşulu gerektiren ve evvelki uygulamada 10 milyar lira üzeri olarak uygulanan hudut, 15 milyar lira üzeri olarak belirlendi. Şirketin muhakkak bir meblağın üzerinde öz sermayeye sahip olması durumunda ek öz sermaye aranmamasına ait hudut ise 20 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldı.

EN GEÇ 31 ARALIK’A KADAR MÜHLET

Bildiriye eklenen süreksiz hususa nazaran, bugünden evvel kuruluş müsaadesi alan şirketler, bu bildiriyle düzenlenen sermaye hudutlarına en geç 31 Aralık prestijiyle ahenk sağlayacaklar.

Şirketlerin, SPK tarafından şimdi karara bağlanmamış kuruluş müracaatlarında ise taban başlangıç sermayesi olarak belirlenen meblağ uygulanacak.