İkinci el teknolojik ürünlerde garantili satış dönemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamaya nazaran, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin makul bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir formda ‘yenilenmiş eser’ olarak tekrar satışa sunulmasına ait adap ve temelleri düzenleyen ‘Yenilenmiş Eserlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’ 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kararları uyarınca, ‘yenileme’ süreçlerini yapma ve ‘yenilenmiş eser’ piyasaya arz etme faaliyetleri, yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezlerince yapılabiliyor.

Kelam konusu düzenlemenin gayesi, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik eserlerin tekrar iktisada kazandırılması, israfın ve etrafa verilen ziyanların azaltılması, anılan eserlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin inançlı ve garantili bir formda ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlendi.

Müracaatlar Bakanlığa yapılacak

Bu kapsamda, ‘yenileme merkezi’ olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların, öncelikle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB evrakı ile belgelendirilmesi ve akabinde ‘Yenileme Yetki Belgesi’ almak üzere Bakanlığa müracaatta bulunması gerekiyor.

Müracaatları bedellendirilen ve Yönetmelikte belirlenen kaideleri sağlayan firmalara Bakanlıkça yenileme süreçlerini yapma yetkisi verilecek.

Yetkilendirilen firmalara ait bilgiler, Bakanlığın internet sitesindeki ‘https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar’ sayfasından yayımlanacak.

3 firmanın başvurusu değerlendirildi

Şu ana kadar Bakanlığa ulaşan 3 firmanın başvurusu değerlendirildi, müracaatları uygun görülen bu firmalar ‘yenileme merkezi’ olarak yetkilendirildi.

Çeşitli elektronik ticaret platformlarında yetkisiz formda “yenilenmiş ürün” satışları yapıldığının gözlendiği belirtilerek, şu ihtarlarda bulunuldu: “Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri faaliyete geçmiş bulunduğundan, kelam konusu satışlar gerek Yenilenmiş Eserlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’e gerekse de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne terslik teşkil etmektedir. Bu durum tıpkı vakitte tüketici mağduriyetlerine de yol açmaktadır. Bu nedenle, kelam konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup terslik tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Öbür taraftan tüketicilerimizin ileride rastgele bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmaları ehemmiyet arz etmektedir.”