Bakan Koca ‘çalışmalara başladık’ diyerek dünyaya çağrıda bulundu

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle;

Kovid-19 pandemisi periyodunda “Daha sağlıklı, inançlı ve adil bir dünya inşa etmek” teması ile bir ortaya gelmiş olduğumuz bu Asamble’yi, tarihi ve çok kıymetli bulduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Her ne kadar insan sıhhatini ve sıhhat hakkını korumak için çabalar versek de son günlerde tüm bu eforları boşa çıkartan çok acı gelişmeleri de yaşamaktayız. Global sıhhati korumak ve inşa etmek ismine vazifeli bu Örgüt’ün İdare Heyeti masasında oturup, insan sıhhati üzerine nutuklar atan bir ülkenin, çocukların bile hayat hakkını gözetmeden, sıhhat hizmeti sunan hastaneleri dahi zalimce maksat alarak insan sıhhatine nasıl bir tehdit oluşturduğunu acı bir formda müşahede etmekteyiz. Şayet insanlık dışı bu anlayışı görmezden gelir, Filistin’de yaşananlara sıhhat topluluğu olarak gerekli hassaslığı oluşturmaz, reaksiyonumuzu göstermez isek adil ve sağlıklı bir dünya inşa etme fikri hamasetten öte geçemez, bu toplantılar hiçbir mana taşımaz. 

Değerli İştirakçiler,

Kovid-19 tüm ülkeleri ve kesimleri direkt ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Pandeminin iktisat üzerine tesirleri göz önünde bulundurulduğunda, sıhhat güvenliği ve maişetin devamlılığının birebir madalyonunun iki farklı yüzü olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sıhhat siyaset yapıcılarına yalnızca insan sıhhati açısından değil; insan ömrünü etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir .İşte bu gelişmeler, sıhhat topluluğu olarak yıllardır konuştuğumuz sıhhat siyasetlerinde bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sıhhat uygulamalarını aktif bir formda hayata geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır .İçinde bulunduğumuz pandemi, birinci andan itibaren tedarik zinciri, bilgi paylaşımı, karşılık, bilgi toplama ve global yardımlaşma üzere birçok alanda milletlerarası sistemin ne kadar güçlendirilmeye muhtaç olduğunu ortaya koymuştur. Bilhassa memleketler arası dayanışma konusunda tüm dünyanın sınıfta kaldığı aşikârdır. Türkiye ise, 158 ülkeye ve 14 milletlerarası kuruluşa sağladığı katkılar ile bu süreçte memleketler arası dayanışmanın en kıymetli öncülerinden olmuştur. Bunun yanı sıra, Pandemilere Hazırlık ve Cevap Bağımsız Paneli (IPPPR), Bağımsız Nezaret İstişare Komitesi (IOAC) ve Milletlerarası Sıhhat Tüzüğü (IHR) Gözden Geçirme Komitesi’nin çalışmalarının çıktıları da dahil olmak üzere tüm bilgilerin ve öğrenilmiş derslerin ışığında DSÖ’nün güçlendirilmesi ve milletlerarası sistemin yine şekillendirilmesi konusunda gerekli adımları süratli ve kararlılıkla atmalıyız. Uzlaşı sağlanması halinde, Pandemi Çerçeve Mukavelesi de dahil olmak üzere tüm memleketler arası teşebbüsleri Türkiye olarak yapan bir formda destekleyeceğiz.

Kıymetli İştirakçiler, Teklifimizle ilan edilen 2021 Sıhhat Çalışanları Yılı’na ve yürütülen faaliyetlere çok büyük bir değer verdiğimiz üzere çalışmalara da süratle devam ediyoruz. Sıhhat çalışanlarının aşılanmasının ehemmiyetine ise özel bir vurgu yapmak isterim. Zira bu aşılama birebir vakitte sıhhat sistemlerinin devamlılığını da sağlamaktadır. Biz de Türkiye’de muvaffakiyetle uyguladığımız COVID-19 aşı programımızın birinci basamağı olarak 1 milyondan fazla sıhhat çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık. Lakin, yalnızca sıhhat çalışanlarının aşılanmış olması kâfi değildir. Birebir tehdidi yaşayan sıhhat çalışanlarının ailelerinin de önceliklendirilmiş kümede olması gerektiğine inanıyor ve tüm dünyaya bu tarafta davette bulunuyorum. Bu anlayışla, ülkemde tüm sıhhat çalışanlarının ailelerinin aşılama çalışmalarının başlatıldığını da sizlerle paylaşmak isterim. Başka yandan, Kovid-19 aşılarına erişimde yaşanan etik ve epidemiyolojik meselelerin ve hakkaniyetli erişim konusunda içinde bulunduğumuz tehlikenin de altını çizmek isterim. Bu bahis, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım üzere birçok hususta tahliller üretmemiz gereken memleketler arası bağların en kritik ve acil gündem hususudur.

Sayın Bakanlar, Değerli İştirakçiler, İçinde bulunduğumuz bu devir ve hatta önümüzdeki devirler de sıhhat tehditleri ve bu tehditlerin global yansımalarına sahne olacaktır. Başından beri söylediğimiz üzere tahlil, global düşünüp, yerelde başarılı uygulamalara bağlıdır. Fakat şunu da atlamamalıyız ki kesin muvaffakiyet, yereldeki uygulamaların memleketler arası ahengine dayanmaktadır. Teşekkür ederim.